Nieuwsbrief patrijzenmonitoring Wieringen 2023

Wat laten onze tellingen dit jaar zien over de patrijzen op Wieringen?

En wat kan er gedaan worden om de patrijs hier te helpen? Lees dit en meer in de Nieuwsbrief Patrijzenmonitoring 2023