Landbouwportaal

We kunnen steeds vaker extreem weer verwachten: piekbuien die zorgen voor wateroverlast en lange perioden van droogte. Het is belangrijk om je als boer daarop voor te bereiden. Het Landbouwportaal helpt daarbij: met subsidie, informatie en coaching.

Boeren kunnen op verschillende manieren hun bedrijf klimaatbestendiger maken. Een gezonde bodem houdt beter water vast. Voldoende en schoon zoetwater helpt periodes van droogte overbruggen. Heb je advies nodig? Of wil je maatregelen nemen? Het Landbouwportaal helpt.

Wat biedt het Landbouwportaal?

  • Subsidie: je kunt subsidie aanvragen voor maatregelen op het gebied van vijf thema’s: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater, perceel- en oeverinrichting en beheer. In totaal is 6,4 miljoen euro beschikbaar.
  • Coaching: wil je advies op maat? Er komt kosteloos een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach bij je langs.

 

Kijk voor meer informatie op www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Het Landbouwportaal is een initiatief van LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland.

Het Landbouwportaal is nog actief tot eind 2022. Momenteel is het niet mogelijk subsidie aan te vragen, maar maart 2022 is er naar verwachting meer bekend of en hoeveel budget er nog beschikbaar komt voor subsidieaanvragen.

Foto: Duurzaam bodembeheer: bodemanalyse met een profielkuil

Een kuil graven dat lukt ze wel, zeggen de 40 studenten van het Clusius College.

Meer Projecten

ANV Hollands Noorden
Molenstraat 42a
1654 KB  Benningbroek

E info@anvhollandsnoorden.nl

T 06 – 5342 0864