In de brochure Lessen voor successen 2022 worden verschillende hoogtepunten en geleerde lessen uit projecten gedeeld. Hierin wordt ook een project van ANV Hollands Noorden beschreven; Meer kennis, Minder gewasbeschermingsmiddelen. Dit project heeft als doel om het beheer van akkerranden te professionaliseren, betrokkenheid te vergroten voor de inzet voor akkerranden en verder verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit. Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier leveren een financiële bijdrage aan dit project. Het artikel over Meer Kennis, Minder gewasbeschermingsmiddelen heet Weerbaar telen is de sleutel en is een deel van de brochure die je kunt vinden via deze link.