Werkgebied & Veldmedewerkers

Vragen over de uitvoering van het beheer? Stel ze aan de veldmedewerker. Elke veldmedewerker is contactpersoon voor een specifiek gebied. De verdeling is opgenomen in de overzichtskaarten hieronder.

Veldmedewerkers

Herman Vos
Adviseur/veldmedewerker
06 - 3065 1049
Marco van der Lee
Adviseur/veldmedewerker
06 - 2314 9870
Jan Zijp
Veldmedewerker
06 - 1360 2513
Niels Vader
Veldmedewerker
06 - 4211 3275
Huub Veldhuyzen van Zanten
Veldmedewerker monitoring
06 – 1563 2897
Arnold Bregman
Veldmedewerker
06 - 4797 6781

Veldmedewerkers akkervogelbeheer

Hieronder een overzichtskaart voor het akkervogelbeheer met de verdeling van ons werkgebied onder de veldmedewerkers van 2022.

Veldmedewerkers weidevogelbeheer

Voor het weidevogelbeheer is er een andere verdeling van veldmedewerkers. Ze zijn ingedeeld naar de telgebieden van de grutto. Dit is de indeling voor het beheerjaar 2023.