Vacatures & stages

Vacatures

We hebben momenteel geen openstaande vacatures.

Stages

Wij zoeken enthousiaste en zelfstandige stagiaires of afstudeerders die werkervaring willen opdoen bij een ondernemende en ambitieuze organisatie. We zijn een actief team en werken op kantoor maar ook in het veld. Dat maakt ook een stage afwisselend. De duur van een stage en je eigen ideeën kun je met ons overleggen.

 

Stageplaats communicatie

Communicatie is voor ons collectief van groot belang. Communicatie als middel voor kennisverspreiding onder onze deelnemers en vrijwilligers, maar ook voor het bekend maken van onze werkzaamheden bij de bewoners in ons werkgebied. Een greep uit de activiteiten binnen een stage kan zijn:

  • Organiseren kennisbijeenkomsten/ veldexcursies agrariërs
  • Organiseren foto expositie agrarisch natuurbeheer
  • Thematische nieuwsbrieven opstellen, bijvoorbeeld over kruidenrijk grasland
  • Ontwikkelen communicatiematerialen
  • Ontwikkelen excursies en/ of fiets-wandelroutes

 

Stageplaats Duurzame landbouw

Voor provincie Noord-Holland is, mede door de agrarische collectieven, een uitwerking van het landelijke Deltaplan Biodiversiteit tot stand gekomen. In dit plan is duurzame landbouw (natuur inclusieve landbouw) een belangrijk speerpunt. Dit moet echter nog verder geïmplementeerd worden in het werkgebied van ons collectief. Jij kan hieraan een bijdrage leveren zowel op inhoudelijk vlak als op educatie en communicatie zijn projecten mogelijk. Hierbij valt te denken aan:

  • Onderzoek naar natuur inclusieve maatregelen
  • Ontwikkelen project op gebied van organische stofgehalte in de bodem

Andere klussen?

Daarnaast is altijd ruimte om mee te werken in andere projecten en aan ons externe communicatie, zoals het verzorgen van onze sociale media het verzorgen van content voor onze website.

 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten?

Neem dan gerust contact op met Maaike Wagenaar
mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl  of bel  06-80100993.