Waar boer, bodem en biodiversiteit samenkomen

In de kop van Noord-Holland werken wij samen met boeren en vrijwilligers aan meer biodiversiteit op akker, grasland en erf. In dit landschap voelen insecten en boerenlandvogels zoals patrijzen en grutto’s zich thuis, is de bodem vruchtbaar en het water schoon. En onze boeren? Die zijn trots op hun bedrijf, hun land en hun producten, nu en in de toekomst.

De bodem is letterlijk onze basis: de basis onder toekomstbestendige bedrijven en de basis onder de natuur. Een gezonde bodem houdt water beter vast en is vruchtbaar. Gewassen groeien er goed op, net als de kruiden in onze graslanden en de bloemen langs de akkers. De kruiden en bloemen zorgen voor leven: allerlei soorten insecten vertoeven er graag. Die insecten helpen de plaagdruk in de gewassen laag houden. Én ze zijn een bron van voedsel voor onze boerenlandvogels.

Goed zorgen voor de natuur kan niet zonder schoon water. We bewegen mee met klimaatverandering en hebben oog voor economisch perspectief. Zo werken we aan de toekomst: voor boer en biodiversiteit!

NIEUWS

Videoserie van Collectief Súdwestkust

Deze korte video’s van Collectief Súdwestkust zijn een aanrader om nu aan het begin van het weidevogelseizoen uw kennis over weidevogelbeheer weer op te frissen, of om het te delen met anderen.

Lees meer

Resultaat in beeld

Projecten

BodemKlimaat

foto veldboon voor nieuwsflits

Dit project loopt nog

Project kringlooplandbouw

Dit project richt zich op de samenwerking tussen de bollenteelt, de akkerbouw en de veehouderij, waarbij de teelt van veldboon als alternatief voedergewas (voor grasland) in ruil voor bollen- of aardappelland centraal staat.

BodemNatuur en Biodiversiteit

Schermafbeelding 2022-08-02 094126

Dit project loopt nog

Ontwikkelingen Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) melkveehouderij

Duurzaam produceren, natuurinclusieve landbouw? Biodiversiteit op/rond erf, bewerking percelen en het telen van welke gewassen.

Water

IMG_20210830_084829582

Dit project loopt nog

Bloeiende boerensloot 2022

Beschrijf zelf de bedekking van waterplanten in uw sloot, dan weet u hoe uw sloten erbij staan. Dit alles kan binnen het project ‘Bloeiende boerensloot’.

Landschap

Boerderijeducatie Nederland-01-1600px

Dit project loopt nog

Educatie

ANV Hollands Noorden biedt actieve lessen voor de basisscholen in de Kop van Noord-Holland en het MBO en HBO onderwijs.

Water

greppel vernatten

Dit project loopt nog

Greppels vernatten

Vanaf 2017 zijn door de ANV HN greppels voorzien van pompjes, die op zonnepanelen werken.

Natuur en Biodiversiteit

20210826_195749_resized2-1200px-01

Dit project loopt nog

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

Akkerranden bieden verschillende voordelen, zoals een lagere plaagdruk en driftbeperking.

WORD VRIEND

Verbeter de biodiversiteit op akker en erf