Groene oeverbescherming ter voorkoming van afkalving

Met groene oeverbescherming (beschoeiing) kunt u afkalving tegengaan. Via Landbouwportaal Noord-Holland kunt u hiervoor subsidie krijgen.

Inzakking of inglijding (afkalving) van perceelranden kan voor grote uitdagingen zorgen. Denkt u erover een groene oeverbeschoeiing aan te leggen? Dan kunt u bij Landbouwportaal Noord-Holland een coachbezoek aanvragen. De coach gaat met u mee het land in om te bepalen of groene oeverbescherming haalbaar is en op welke manier. Voor twee maatregelen is er subsidie mogelijk:

  • Beschoeiing van natuurlijke materialen. Er wordt een beschoeiing aangelegd van natuurlijke materialen, zoals paaltjes en/of wiepen. Daarachter komt afbreekbaar doek en bagger. Deze bagger wordt aangevuld tot aan de waterlijn. Dit vormt een moeraszone. Hierin komt riet of andere oeverbeplanting.

  • Flauwe oever. De oever wordt vergraven en de grond hiervan komt in de afgekalfde oever, zodat een flauw talud ontstaat. In de moeraszone wordt riet aangeplant.

 

De subsidie bedraagt 40% van de aanleg, met een maximum van € 5.000,-. Kiest u voor één van de subsidiemaatregelen? Dan begeleidt de coach u onder meer bij de aanvraag van de watervergunning. Vooraf overlegt hij met de gebiedsbeheerder van het waterschap of de maatregelen op uw locatie mogelijk zijn. De uitvoering en oplevering verzorgt u zelf, eventueel samen met andere partijen.

Een coachbezoek vraagt u aan via www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Wilt u meer weten over de subsidiemaatregelen? Neem contact op met ANV Hollands Noorden:

telnr. 06 – 53 42 08 64 of info@anvhollandsnoorden.nl.

Mede mogelijk gemaakt door:

Meer Projecten