Greppels vernatten

Vanaf 2017 zijn door de ANV HN greppels voorzien van pompjes, die op zonnepanelen werken. De greppels worden vernat in het voorjaar, zodat eerst grutto’s en later kieviten en tureluurs er hun voedsel vinden.

Pomp bestellen

Om de pompen aan te kunnen schaffen heeft Provincie Noord-Holland subsidie verstrekt. Greppels vernatten (het plaatsen van pompen) valt onder zwaar beheer, zoals dat ook geldt voor grasland met uitgesteld maaien, voorweiden of kruidenrijk grasland.

Gemiddeld gaat het om één pomp per deelnemer en 40 pompen bij greppelplasdras.

Voor meer informatie over de aanschaf van de pompen kunt u contact opnemen met Maaike Wagenaar, mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl.

Enkele voorbeelden in ons werkgebied:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

 

Meer Projecten