Proefproject kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is aantrekkelijk voor insecten en weidevogels en verbetert de bodem. Bovendien: de koeien eten het graag.

Dat zijn de belangrijkste resultaten van het proefproject kruidenrijk grasland. Elf deelnemers van ANV HN hebben als proef een perceel kruidenrijk grasland ingezaaid, in totaal 35 hectare. De deelnemers onderzochten of kruidenrijk grasland goed is in te passen in het bedrijf en hoe weidevogels ervan kunnen profiteren.

In dit filmpje deelt een enthousiaste deelnemer zijn ervaring met kruidenrijk gras: https://www.youtube.com/embed/LMMU1Vy4VQc.

Over het project

Doel van het project kruidenrijk grasland was inzicht krijgen en kennis te delen over:

  • Wat is de waarde van kruidenrijk gras voor een melkveebedrijf?
  • Welke insecten, planten, vogels trekt het aan?
  • Welke beheerervaringen hebben deelnemers?

Deze pilot is uitgevoerd samen met de collectieven Water Land & Dijken en Noord-Holland-Zuid. Het project is gefinancierd door provincie Noord-Holland en liep van 2018 tot eind 2020.

Beheertips

Hoe vaak ga je maaien, wanneer, en kuil je in, of maak je er balen van? Vragen die van te voren gesteld worden, maar ook het eerste jaar als er mogelijk veel “ongewenste” kruiden opkomen, zoals melde en perzikkruid. Lees hiervoor deze beheertips.

Meer lezen

Vragen?

Bel of mail: Maaike Wagenaar (06-80100993); mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl of Mirjam Vlugt (06-30210678); mvlugt@anvhollandsnoorden.nl.

Kruiden zijn gezond voor een koe!

  • Smalle weegbree: antibacterieel, goed voor lever en nieren
  • Paardenbloem: ontstekingsremmend, goed voor lever en nieren
  • Rolklaver en chichorei: negatief effect op maagdarmwormen
  • Wilde peen en karwij: werken antibacterieel
  • Veldzuring: voorkomt trommelzucht

Meer Projecten