ANLb (én GLB) vanaf 2023

ANLb én GLB

Als agrarische natuurvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer (ANLb). De ANLb is echter onlosmakelijk verbonden met de conditionaliteiten (basispremie) en eco-regeling. We hebben hier dan ook enige informatie over opgenomen.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2023-2028

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de huidige contracten per 31 december 2022 aflopen en we afspraken gaan maken voor de nieuwe periode. Deze start op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2028.

Eind 2022 moeten wij onze aanvraag indienen bij provincie Noord-Holland. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij voor die tijd weten hoeveel hectares agrarisch natuurbeheer we kunnen afsluiten bij onze deelnemers.

Wijzigingen

Wat verandert er in het GLB en hoe verhouden deze wijzigingen zich tot de ANLb?

Beheerpakketten 2023-2028

Het ANLb verandert in hoofdlijnen niet. Wel komt er een leefgebied Klimaat bij en komen er mogelijk extra doelen voor Water. De huidige pakketten zijn door ANV Hollands Noorden geëvalueerd en er zijn kleine aanpassingen gemaakt.

De budgetten worden geïndexeerd, maar voor de meeste leefgebieden zal er geen extra budget beschikbaar komen. Er komt wel extra geld voor het Aanvalsplan Grutto (voor het verzwaren van beheer in een deel van West-Friesland), voor dooradering en voor het nieuwe thema Klimaat.

Dat betekent dat ANV Hollands Noorden wellicht keuzes moet maken. Wij vinden het belangrijk dat het huidige beheer in principe kan worden voortgezet en dat verzwaring van beheer voorrang moet krijgen op licht beheer. Ook kijken we naar het ecologisch belang van maatregelen.

Meer informatie over de beheerpakketten voor het ANLb vind u onderaan deze pagina

Conditionaliteiten en Eco-regeling

Om in aanmerking te komen voor subsidies van het GLB  moet u vanaf 2023 voldoen aan de conditionaliteiten. Dit zijn basisvoorwaarden die bestaan uit wet- en regelgeving en Goede Landbouw- en MilieuCondities (GLMC’s). Dit is gekomen in plaats van de BBR en de vergroeningsvoorwaarden.

Naast het ANLb kan u individueel meedoen met de eco-regeling. Dit is een nieuw instrument van het GLB om te sturen op meer vergroening doormiddel van ‘eco-activiteiten’. Soms hebben deze eco-activiteiten en het ANLb overlap. Daarom is het voor ons van belang om te weten of u mee wilt doen aan de eco-regeling, en hoe dat uw ANLb beïnvloed.

Voor meer informatie over de conditionaliteiten en de eco-regeling, zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023.

Proces

We zijn nu in het proces om alle deelnemers te benaderen om met u te bespreken welk beheer wordt voortgezet of aangepast. Ook zullen we kijken wat voor invloed het nieuwe GLB heeft op uw bedrijfsvoering.

Meer informatie over GLB:

Schouwprotocol

Schouwprotocol

Herstel- en sanctieprotocol

Herstel- en sanctieprotocol