Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

Waar boer bodem en biodiversiteit samenkomen

Zorgen voor méér biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap: ons werk in een notendop!

Agrarische Natuurvere­niging Hollands Noorden is een agrarisch collectief. Met ruim 200 boeren zetten we ons in voor meer biodiversiteit in het landelijk gebied. Dat doen we op het land én in de bodem. Daarnaast werken we aan een betere waterkwaliteit. Zo willen we bijdragen aan een gezonder (eco)systeem en een betere gezondheid voor mens en dier.

Onze naam refereert aan ons werkgebied: de kop van Noord-Holland boven de lijn Hoorn-Alkmaar, exclusief Texel.

Resultaten

We werken met onze leden, een groot aantal vrijwilligers en vele partners aan effectief agrarisch natuurbeheer en aan verschillende projecten. Dat doen we op een professionele manier. We zijn trots op onze resultaten. We vertellen je er graag meer over op onze website.

Wij sluiten de beheercontracten af met agrariërs en particuliere grondgebruikers voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Organisatie

ANV Hollands Noorden telt ruim 200 leden.

Het bestuur bestaat uit negen leden met elk een eigen portefeuille.

Vijf medewerkers zorgen voor de dagelijkse coördinatie en samenwerking met gebieds- partijen, de coördinatie van de projecten en de communicatie en de (financiële) administratie. Zes veldmedewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor onze leden en houden nauw contact met alle leden over de uitvoering van het beheer in ons werkgebied. Bekijk ons Team.

ANV Hollands Noorden is aangesloten bij BoerenNatuur, de koepelorganisatie van de 40 collectieven in Nederland.

 Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden, gewaarmerkte WNT-verantwoording 2020

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden, controleverklaring WNT-verantwoording 2020

A

Helemaal in de kop van Noord-Holland ligt Wieringen, met vooral (melk)veehouders en ook wat teelt van tarwe en aardappelen. In dit kleinschalige landschap leven nog paartjes patrijzen. Ook gaat het op Wieringen goed met de weidevogels. In het voorjaar is het gras op de weiden lang en kruidenrijk. Als je over de zomerdijk fietst zie je kieviten door de lucht buitelen en hoor je het tjululuu van de tureluur.

B

De Zuiderzeepolder is een weids polderlandschap vol rechte wegen en brede vaarten. Saai? Met linten bloeiende akkerranden vol korenbloemen en margrieten ziet dit landschap er ineens heel anders uit! Ook leggen onze deelnemers hier wintervoedselakkers aan: het lijken akkers met afgestorven planten, maar akkervogels kunnen hier veel voedsel vinden.

C

Het zuiden van ons werkgebied is West-Friesland. In dit open landschap grazen koeien en worden groenten verbouwd. De bloeiende tulpen geven kleur aan het landschap. Hier zitten veel van onze deelnemers: er is groot enthousiasme onder boeren om de weidevogels in stand te houden.

D

Tussen duinen en achterland liggen de geestgronden. In dit intensieve en open landschap worden vooral bloembollen geteeld. Je zou het misschien niet verwachten, maar ook in dit intensieve gebied liggen enkele van onze succesvolle weide- en akkervogelgebieden: de velden voor de bloemenbollen blijven tot in de zomer onaangeroerd en daar profiteren de vogels van.