Ontdek ons werkgebied

In de Kop van Noord-Holland voeren we Agrarisch natuurbeheer uit. Op steeds meer plaatsen kun je genieten van akkerranden, weidevogels in vochtige weilanden, stoppelvelden die beschutting geven aan akkervogels en een gevarieerd landschap.

Natte voeten

Zie je water op de weilanden staan? Samen met boeren leggen we op veel plekken in Noord-Holland ‘plas-dras’ aan. Pompen op zonne-energie pompen water in greppels of lagere delen van het weiland. Voor weidevogels en hun kuikens is die nattigheid heel belangrijk, zeker in droge jaren. Water houdt de bodem zacht waardoor ze allerlei beestjes kunnen vinden. Zo’n waterlaag zorgt ook voor een veilige plek: roofdieren houden niet van natte voeten. Een waar vogelparadijs. Kijk maar eens een tijdje naar zo’n plas, je ziet grutto’s en scholeksters, maar ook eenden, gele kwikstaarten en spreeuwen.

Filmpje:

https://www.facebook.com/ANVHollandsNoorden/videos/538188790196643

 

Broed- en schuilplaatsen in akkers

Overal in Noord-Holland liggen in de winter akkers met stoppels en andere gewasresten. Dan weet je: deze boer denkt aan zijn vogels. Op de foto zie je bijvoorbeeld vogelgraan. Vogelgraan wordt ingezaaid met een zomergraan, maar minder dicht dan gebruikelijk. Door die openheid kunnen akkervogels er makkelijk broeden en eten zoeken. Met de oogst laten boeren de oogstresten en wat stroken graan achter: eten en schuilmogelijkheid, de hele winter door!

 

 

Akkerranden

Prachtig toch, die randen vol bloeiende bloemen en kruiden? En heel nuttig: het barst er van de insecten. Deze beestje eten de plaaginsecten in het gewas en zijn zelf weer voer voor alle vogels. Net een klein ecosysteem. En hoe langer de randen hoe robuuster dit systeem is: dat kan wel tegen een stootje.