Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Het agrarisch gebied is een belangrijk leefgebied voor allerlei soorten planten en dieren. Dankzij de inzet van onze deelnemers behouden deze soorten op het Noord-Hollandse platteland hun plek. ANV Hollands Noorden coördineert dit agrarisch natuurbeheer. We ondersteunen boeren, akkerbouwers en tuinders en zorgen er samen voor dat het natuurbeheer zo veel mogelijk effect heeft.

Een plek voor het nest, een plek om te eten, een plek om te schuilen

Allerlei planten en dieren leven op onze akkers en weiden. In de kop van Noord-Holland zijn dat vooral veel vogels, zoals de grutto, de kievit en de patrijs. Ze bouwen hun nest in de groene graslanden, vinden voedsel voor hun kuikens tussen kruidenrijke weilanden en slootkanten, maken gebruik van bloemrijke akkerranden en schuilen in de winter tussen overblijvend graan.

Samen, met kennis uit het gebied

ANV Hollands Noorden werkt aan behoud van leefgebieden: dit zijn de meest kansrijke gebieden voor weidevogels, akkervogels en watermaatregelen. Dat doen we samen met boeren en vrijwilligers voor de hele kop van Noord-Holland. Samen zorgen we ervoor dat maatregelen op de beste plek liggen en het meeste effect hebben. We benutten de kennis en kunde uit het gebied zelf en dat levert gegarandeerd betere resultaten op.

Beheerpakketten helpen

Misschien heb je ze weleens gezien, die overblijvende wintervoedselakkers. Net alsof de boer een stuk vergeten is. Niets is minder waar. Deze akkers worden met rust gelaten met het agrarisch natuurbeheer. Want na de oogst staat die geelgors of patrijs ineens vervelend in zijn hemd: geen beschutting meer, geen eten. Een wintervoedselakker helpt deze akkervogels de winter door.

En zo werkt eigenlijk elk beheerpakket. We beschermen nesten, zorgen voor voedsel of bieden beschutting: alles wat boerenlandvogels nodig hebben.

Het meeste effect

De beheerpakketten gaan vaak ten koste van de opbrengst. Daarom krijgen onze anlb-deelnemers en compensatie voor gederfde inkomsten. Als ANV ondersteunen we onze leden: we kijken of ze met de beheerpakketten uit de voeten kunnen en sturen bij waar nodig. Ook monitoren we de resultaten. Zo weten we dat het geld goed besteed wordt.

Als ANV bepalen we doelen en kiezen we waar welke pakketten het meest tot hun recht komen. De provincie geeft wel kaders: leefgebieden. Dit zijn de meest kansrijke gebieden voor weidevogels, akkervogels en watermaatregelen. Alleen in deze leefgebieden kunnen agrariërs meedoen. Zo komt het geld daar terecht waar dat het meest zin heeft.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer

 

 

Een bont gezicht van rood, geel en paars, die bloeiende randen. Prachtig hè? En dat niet alleen, ze zijn ook heel erg nuttig. Akkerranden trekken allerlei insecten aan. Veel van die insecten zijn natuurlijke plaagbestrijders: ze beschermen het gewas tegen de vraatzucht van andere beestjes. Bovendien zijn de insecten voor vogels als de gele kwikstaart en de veldleeuwerik een smakelijke hap.