Leden & vrienden

Wil je een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk landschap met meer biodiversiteit, een gezonde bodem en schoon water in de Kop van Noord-Holland? Dan kun je je aansluiten bij ANV Hollands Noorden.

Als boer

Als agrarisch ondernemer of andere grondgebruiker kun je lid worden van de vereniging, door deel te nemen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) of met andere activiteiten en projecten. Laat het ons weten en één van onze veldcoördinatoren bespreekt graag de mogelijkheden en voorwaarden.

Een lidmaatschap bedraagt €50 per jaar.

Naast de veldexcursies die we organiseren ontvang je als lid alle nieuwsbrieven, nieuwsflitsen en uitnodigingen voor de ledenvergadering, studiegroepen, lezingen en andere relevante activiteiten. Kijk voor meer informatie onder Nieuwe leden.

Als burger

Wil je de boeren in de kop van Noord-Holland steunen met het verbeteren van de biodiversiteit? Dan kun je voor €10,- per jaar vriend worden van ANV-Hollands Noorden. Je ontvangt als vriend onze nieuwsbrief en informeren je daarin over publieksactiviteiten. Zo houden we bijvoorbeeld geregeld excursies in het seizoen. Een overzicht is te vinden onder nieuws en op onze Facebookpagina.

Heb je interesse om actief aan de slag te gaan met het agrarisch natuurbeheer dan kun je bij ons ook vrijwilliger worden. Eén van de activiteiten is bijvoorbeeld het gedrag van weide- en/of akkervogels inventariseren om het beheer verder te verbeteren. Heb je hier interesse in, kijk dan onder vrijwilligers.

Als bedrijf

Ook als bedrijf  is het mogelijk te investeren in meer biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd landschap. Dat kan voor  €50,- per jaar. Als bedrijf ontvangt u onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor activiteiten.

Afmelden

Je kunt het vrienden-lidmaatschap schriftelijk of per mail opzeggen, uiterlijk één maand voor het einde van het jaar.