Educatie

Boerderijeducatie Hollands Noorden biedt actieve lessen voor de basisscholen in de Kop van Noord-Holland en het MBO en HBO onderwijs.

Basisonderwijs

Boerderijeducatie Hollands Noorden

Waar komt melk vandaan? Hoe groeit een aardappel eigenlijk? Op de boerderij zien, beleven, en ontdekken kinderen waar ons voedsel vandaan komt.

Met enthousiasme ontvangen de boeren van Boerderijeducatie Hollands Noorden – van melkveehouder tot fruitteler – hun schoolklassen. Kinderen zien hoe het eraan toegaat op een boerderij en doen allerlei praktische opdrachten. Een bezoek aan de boerderij is niet alleen leuk maar ook leerzaam. Kinderen leren over gezonde voeding maar ook over leven en dood, voortplanting en de gezondheid van mens en dier.

Alle informatie over het geven én boeken van een les vind je op:

Wil je educatieboer worden?

Lijkt het je leuk om kwartjes te zien vallen en ogen te zien stralen? Kinderen meer te leren over voedsel? Te laten zien hoe mooi het boerenleven is? Word dan ook educatieboer. Stuur voor meer informatie een mail naar info@boerderijeducatiehn.nl.

Wil je een les boeken?

Via de website boerderijeducatiehn.nl kun je contact opnemen bij vragen en een les boeken. Er kunnen maximaal 35 leerlingen (exclusief begeleiding) deelnemen aan het boerderijbezoek. Voorafgaand aan het bezoek bespreek je met de boer (telefonisch of per e-mail) welke invalshoek je wenst en welke onderwerpen voor jouw leerlingen belangrijk zijn. Via de website is ook een voorbereidende handleiding beschikbaar. Zo haal je het meest uit je bedrijfsbezoek.

MBO

Biodivers perspectief

Het programma Biodivers Perspectief is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in het onderwijs van docenten en studenten. Daarom stellen, rond drie thema’s ‘vee’,  ‘bollen’ en ‘groente’, (clusters van) leerbedrijven zich open voor studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers. Zij vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingprojecten.

ANV Hollands Noorden is een partner in het programma Biodivers Perspectief. Dit houdt in dat wij, op aanvraag, lezingen houden voor leraren of studenten van het Clusius college. Ook bieden wij stageplaatsen voor MBO studenten. Verder voeren studenten opdrachten uit waarbij onder andere onze vereniging opdrachtgever voor zijn.

Meer informatie vind je op Groen Pact of de website van het Clusius College.

HBO

Voor HBO studenten is er geen specifiek onderwijsprogramma. Wij bieden studenten echter wel de mogelijkheid om stage bij ons te lopen. Vacatures voor stages zijn vind je hier.

Ook als je als student een projectidee hebt dat je graag bij ons zou willen uitvoeren, staan wij open voor een samenwerking. Neem dan contact op via info@anvhollandsnoorden.nl of 06 – 5342 0864.