Landbouwportaal

Als ANV Hollands Noorden werkt binnen het Landbouwportaal Noord-Holland aan waterbewust ondernemen. We informeren onze leden over de mogelijkheden, zoals kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem. Maar belangrijker nog: er komt kosteloos een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach op de bedrijven voor advies.

Dat kan op de thema’s:

  • Erfafspoeling
  • Duurzaam bodembeheer
  • Gewasbeschermingsmiddelen
  • Voldoende zoetwater
  • Perceel- en oeverinrichting & beheer

Het Landbouwportaal is een samenwerking tussen LTO Noord, de agrarische collectieven, de KAVB, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland.

Kijk voor meer informatie bij het project Landbouwportaal.