Bodem als basis

De bodem is de basis: zonder gezonde bodem geen gezond gewas, geen biodiversiteit. Met het project  ‘Verbeteren bodemkwaliteit’ willen we je kennis laten maken met duurzaam bodembeheer.

Binnen het project werken we met 2 studiegroepen, een voor veehouderij en een voor akkerbouw/ bollenteelt.

Bij de studiegroep voor veehouders richten we ons specifiek op het voorkomen van onkruiden. Tijdens dit project kijken we met (onafhankelijke) bodemadviseurs hoe we dit onkruid met bodembeheer terug kunnen dringen. Daarnaast kijken we naar bodemkwaliteit in het algemeen: dit heeft invloed op de biodiversiteit, maar zeker ook op de agrarische bedrijfsvoering!

Het project is gestart in 2021. Je kunt je nog meedoen (bij voldoende nieuwe aanmeldingen).

Werkwijze project

  • Bijeenkomsten: deelnemers aan het project komen bij elkaar, voorafgaand aan het uitvoeren van maatregelen en aan het eind van het seizoen. Ook is er een veldexcursie naar een agrariër die al langer bezig is met duurzaam bodembeheer.
  • Bodemcursus: begin en eind 2021 zijn bodemcursussen georganiseerd over bodemkwaliteit en bodembiologie als basis voor het leveren van een kwaliteitsproduct.
  • Bodemmonster: bij alle studiegroep deelnemers is in de winterperiode een grondmonster genomen om de bodembiologie in kaart te brengen.
  • Advies op maat: na analyse van de bodemmonsters heeft een bodemadviseur aan de keukentafel elke deelnemer voorzien van praktische bodemadviezen.
  • Uitvoeren maatregelen: deelnemers besluiten samen met de adviseur en de ANV welke maatregelen zij gaan uittesten op hun percelen. Deze maatregelen worden gedurende de looptijd van het project gevolgd en ervaringen tussentijds geëvalueerd.

Deelnemen?

Het duurt een aantal jaar voordat bodemmaatregelen zichtbaar worden. Daarom schrijf je in voor tenminste 3 jaar. De veldmaatregelen worden voor maximaal 3 jaar vergoed. De vergoeding is alleen beschikbaar voor materiaalkosten (bijv. zeeschelpenkalk): maximaal €600,- per jaar voor maatregelen op maximaal 3 hectare. Elke deelnemer kan maximaal €1.800,- in 3 jaar ontvangen. We sluiten een samenwerkingsovereenkomst om afspraken vast te leggen.

Voor deelname of meer informatie over dit project kun je contact opnemen met:

Maaike Wagenaar (06-80100993 of via info@anvhollandsnoorden.nl).

Wat leren we in dit project?

  • Wat leeft er in de bodem?
  • Welke rol speelt de bodem voor de kwaliteit van mijn gewas?
  • Welke maatregelen kan ik nemen om mijn bodem te verbeteren?
  • En wat leveren die maatregelen op?
  • Hoe kan ik met bodembeheer de onkruiddruk van ridderzuring terugdringen?

Meer Projecten