Erfscans

Boerenerven zijn belangrijke ecologische stapstenen voor plant- en diersoorten op het platteland. Daarom willen wij samen met gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen advies geven over hoe je het beste de kansen op je erf kan benutten doormiddel van een erfscan.

Met deze scan, die een boer uitvoert samen met een veldmedewerker van de ANV, wordt ontdekt waar op het erf de kansen liggen. Niet alleen vogels profiteren van maatregelen op het erf. Bloemenranden, insectenhotels, waterplekken en diverse beplanting stimuleren ook bijen, vlinders, vleermuizen en amfibieën. En hoewel veel mensen houden van een opgeruimd erf is er juist in rommelige hoekjes en ongemaaide plekken op het erf veel leven te vinden. Samen met wegbermen, wegbeplanting en agrarische natuur zorgen erven voor een levendig boerenland.

De gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen hebben budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van Erfscans in hun gemeentes en vergoeden ook (deels) de materialen en het plantgoed. De gemeentes hopen, net als wij, dat boeren enthousiast worden over wat er zoal leeft op hun erf. En dat er zoveel mogelijk onbenutte kansen voor de biodiversiteit benut gaan worden!

Heeft u een boerenerf in één van de genoemde gemeentes? En wilt u meer informatie over een erfscan, of wilt u zich direct aanmelden? Stuur dan een mail naar info@anvhollandsnoorden.nl. Zie hier voor meer informatie over de erfscans.

De erfscans zijn ontwikkeld in het project Bloeiend Erf. Daarbij is ook een prachtig handboek over erven opgesteld en er is een voorbeelderf ontwikkeld.

De ontwikkeling van erfscans is mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland

Voorbeeld van een boerenerf- Herman Vos

Meer Projecten