Bloeiend Erf

In het open agrarische landschap van Noord-Holland is het erf een belangrijke rust en schuilplek voor veel soorten. Vogels zoals kneu en ringmus foerageren op de akkers maar nestelen en zoeken beschutting in de bosjes op en rond het agrarische erf. Ook zwaluwen, uilen, vlinders en bijen, amfibieën en kleine zoogdieren kun je op het erf vinden. Zij profiteren van alle hoekjes, oude bomen, struiken, bloemen en poelen.

Veel erven zijn de laatste jaren steniger en eentoniger geworden. Gelukkig kun je ze, vaak al heel eenvoudig, aantrekkelijker maken. Met bijvoorbeeld een slimme keuze voor erfbeplanting, het ophangen van nestkastjes of het inzaaien van bloemrijke gazons.

Wat heb je aan dit handboek?

In het handboek Bloeiend Erf vind je een helder en bruikbaar overzicht van alle kansen voor biodiversiteit op het erf. Je kunt het handboek hier downloaden  brochure Boeren-Erf WEB. (pdf, 10 MB)

Advies nodig? Onze veldmedewerkers kijken graag mee. Aan de hand van een Erf-scan adviseren ze over de mogelijkheden. Stuur een mail naar onze projectmedewerker Dorien de Haan: ddehaan@anvhollandsnoorden.nl.

We bedanken de Provincie Noord-Holland voor het mede mogelijk maken van dit handboek.

foto Henk Post

Meer Projecten

ANV Hollands Noorden
Molenstraat 42a
1654 KB  Benningbroek

E info@anvhollandsnoorden.nl

T 06 – 5342 0864