Bloeiend Erf

In het open agrarische landschap van Noord-Holland is het erf een belangrijke rust en schuilplek voor veel soorten. Vogels zoals kneu en ringmus foerageren op de akkers maar nestelen en zoeken beschutting in de bosjes op en rond het agrarische erf. Ook zwaluwen, uilen, vlinders en bijen, amfibieën en kleine zoogdieren kun je op het erf vinden. Zij profiteren van alle hoekjes, oude bomen, struiken, bloemen en poelen.

Veel erven zijn de laatste jaren steniger en eentoniger geworden. Gelukkig kun je ze, vaak al heel eenvoudig, aantrekkelijker maken. Met bijvoorbeeld een slimme keuze voor erfbeplanting, het ophangen van nestkastjes of het inzaaien van bloemrijke gazons.

Wat heb je aan dit handboek?

We willen de kansen voor meer biodiversiteit op het boerenerf benutten. Daarom hebben we een kleurrijk en beeldend handboek opgesteld met de titel Bloeiend Erf. In het handboek vind je een helder en bruikbaar overzicht van alle kansen voor biodiversiteit op het erf. Er worden diverse maatregelen en praktische tips beschreven. Je kunt het handboek hier downloaden. (pdf, 10 MB)

Voor € 17,50 kunt u ook een handboek thuisgestuurd krijgen. Stuur dan een mail naar info@anvhollandsnoorden.nl

Om u inspiratie te geven voor uw eigen erf hebben we ook een Inspiratie-erf  met een aantal tips samengesteld.

We bedanken de Provincie Noord-Holland voor het mede mogelijk maken van dit handboek.

foto Henk Post

Heb jij een boerenerf in Gemeente Hollands Kroon of gemeente Schagen en wil je aan de slag voor een bloeiend erf? Wij kunnen je advies geven over hoe je het beste de kansen op je erf kan benutten door middel van een gratis handboek en een erfscan.

Meer Projecten