Erven zijn belangrijke ecologische stapstenen voor plant- en diersoorten van het boerenland. Een boerenlandvogel zoals de kneu of de ringmus foerageert in de akkers, maar zoekt beschutting in de meidoorn op het erf. Ook maken diverse vogels hun nesten in struwelen, schuren en in boomholtes van oude bomen op het erf. En niet alleen vogels profiteren van de erven. Bloemenranden, insectenhotels, waterplekken en diverse beplanting stimuleren ook bijen, vlinders, vleermuizen en amfibieën.

We willen de kansen voor meer biodiversiteit op het boerenerf benutten. Daarom hebben we een kleurrijk en beeldend handboek opgesteld met de titel Bloeiend Erf. Hierin worden diverse maatregelen en praktische tips beschreven. Het handboek is hier te downloaden. Voor € 17,50 kunt u ook een handboek thuisgestuurd krijgen. Stuur dan een mail naar info@anvhollandsnoorden.nl. Om u inspiratie te geven voor uw eigen erf hebben we ook een Inspiratie-erf  met een aantal tips samengesteld.

We bedanken de provincie Noord-Holland voor het mede mogelijk maken van het handboek en het Inspiratie-erf.

 

Erfscan in gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen

Bij het handboek Bloeiend Erf is ook een Erfscan ontwikkeld. Met deze scan, die een boer uitvoert samen met één van onze veldmedewerkers, wordt ontdekt waar op het erf de kansen liggen en hoe ze benut kunnen worden. Gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen hebben budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van Erfscans in hun gemeenten. Ook vergoeden ze (deels) kosten voor beplanting en materialen zoals nestkasten. Zie voor meer informatie de website van gemeente Hollands Kroon en van de gemeente Schagen.

Meld u aan!

Heeft u een boerenerf in de gemeente Hollands Kroon of Schagen én wilt u de biodiversiteit stimuleren? Meld u dan aan voor een Erfscan via info@anvhollandsnoorden.nl.