Project kringlooplandbouw

Binnenkort gaan we van start met het project kringlooplandbouw. Dit project richt zich op de optimalisatie van de samenwerking tussen de bollenteelt, de akkerbouw en de veehouderij, waarbij de teelt van veldboon als alternatief voedergewas (voor grasland) in ruil voor bollen- of aardappelland centraal staat.

De veldboon is een wissel- of rustgewas in de bollenteelt en de akkerbouw én een eiwitvervanger in de veehouderij. De multifunctionele teelt van de veldboon draagt bij aan een regionale kringloop van grondstoffen in de landbouw, aan de biodiversiteit, een gezondere bodem en voorkomt het gebruik van Roundup voor de beëindiging van tijdelijk grasland. Daarnaast is de veldboon landschappelijk aantrekkelijk.

In het project kringlooplandbouw wordt praktijkervaring opgedaan en kennis uitgewisseld over de teelt van veldboon.

Binnenkort gaan we van start met het project kringlooplandbouw. Dit project richt zich op de optimalisatie van de samenwerking tussen de bollenteelt, de akkerbouw en de veehouderij, waarbij de teelt van veldboon als alternatief voedergewas (voor grasland) in ruil voor bollen- of aardappelland centraal staat.

Veldboon als tussengewas

Bij de betrokken bollentelers wordt veldboon als tussengewas in het bouwplan opgenomen als alternatief voor tijdelijk grasland. Bij de akkerbouwers komt veldboon (geteeld voor de veehouder, in plaats van tijdelijk grasland) in ruil voor aardappelteelt bij de veehouder. De veehouders nemen ofwel de eiwitrijke veldboon af van de bollenteler, of zij telen dit op het eigen bedrijf in vruchtwisseling met snijmais. Er wordt een houdbaar verdienmodel opgesteld met voor de bollenteelt en akkerbouw een meeropbrengst van de gewassen met minder kosten en voor de veehouderij een verhoging van de eiwitproductie en daarmee een besparing op krachtvoer.

Kennisoverdracht

Op verschillende niveaus wordt aandacht besteed aan kennisontwikkeling en verspreiding van de resultaten van het project. Per deelnemer wordt een teeltplan uitgewerkt. Verzamelde data en bedrijfservaringen worden gedeeld tijdens praktijkbijeenkomsten. Met het aanbieden van lezingen en excursies wordt het agrarisch onderwijs bij het project betrokken. De reguliere communicatie kanalen van ANV Hollands Noorden worden gebruikt en in het tweede jaar verschijnt een vakbladartikel.

Meedoen?

Dit project loopt tot eind 2024. Er kunnen nog een aantal deelnemers meedoen, met name bollentelers en akkerbouwers. Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Maaike Wagenaar (06-80100993 of via info@anvhollandsnoorden.nl).

gepubliceerd 13 september 2022

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Bodem Klimaat

Meer Projecten