Meer vlinders in vogelakkers

Ook insecten profiteren van vogelakkers. Dat blijkt uit tweejarig onderzoek.

Over het project

Het effect van vogelakkers op akkervogels hebben we steeds beter in beeld. Maar profiteren vlinders en andere insecten ook van akkernatuur? Insecten hebben een centrale plek in de voedselketen en zijn ook belangrijk voor akkervogels: kennis hierover is dus meer dan relevant.

In opdracht van de provincie Noord-Holland hebben we twee jaar lang (2017 en 2018) onderzocht welke insecten voorkomen op meerjarige vogelakkers (akkers met een eiwitgewas en stroken inheemse kruiden). In totaal vier vogelakkers werden vergeleken met vier gewone akkers. Kennis hierover helpt ons de vogelakkers nog beter in te richten.

We werkten in dit project samen met De Vlinderstichting en ANLV De Lieuw Texel.

Meer lezen

Lees hier de eindrapportage ‘Effecten van meerjarige vogelakkers in Noord-Holland op dagvlinders en andere bloembezoekende insecten’:

Heeft u vragen over dit project of over vogelakkers?

Bel Ellen Mul-van Baar, Projectleider ANV Hollands Noorden, bereikbaar op 06-80040388.

Profiteerden insecten van de vogelakker?

  • In de vogelakkers werden significant meer dagvlinders, en nachtvlinders gevonden.
  • 56% van de gevonden vlinders in vogelakkers waren graslandvlinders, een groep die in heel Europa onder druk staat.
  • In het werkgebied van ANV Hollands Noorden werden in 2018 veel klaverspanners waargenomen.
  • Er werd geen effect gevonden voor bijen.

Meer Projecten