De deelnemers aan het project ‘Slimme samenwerking voor kringlooplandbouw’ kwamen 5 juni 2024 samen in Het Boshuis bij Wouter Reijers om ervaringen met veldbonenteelt te delen en kennis op te doen.

De deelnemers aan het project telen veldbonen en delen hun ervaringen binnen de studiegroep. Vorig jaar waren de weersomstandigheden ongunstig en was de veldbonenoogst teleurstellend. Gelukkig lijkt het dit jaar een stuk beter te gaan. Samen ging de studiegroep het veld in om te kijken hoe de veldboon er bijstond.

Ook gaf Abco de Buck van het Louis Bolk Instituut uitleg over het uitgevoerde bodemonderzoek. Bij zes van de deelnemers van dit project zijn bodemmonsters genomen, om meer te leren over het effect van de veldboon op het bodemleven, de aaltjes en eventuele ziektes. Zo werd er bijvoorbeeld benoemd dat eiwitrijke gewassen zoals de veldboon maar 1 keer in de 6 jaar geteeld moeten worden, vanwege toenemende kans op bodemziektes.

Daarnaast werd de afzet van de veldboon besproken. De bonen zijn onbewerkt erg hard voor dierlijke consumptie. De deelnemers hebben hier verschillende oplossingen voor- de boon kan worden geplet maar kan ook worden gemalen. De verschillende ervaringen worden uitgewisseld en zo wordt er gezocht naar het optimum.