Bloeiende boerensloot 2023

In 2023 hebben 16 deelnemers van ANV Hollands Noorden meegedaan met het project Bloeiende boerensloot. In dit project inventariseren agrariërs gedurende de zomerperiode de begroeiing in en langs een aantal van hun eigen sloten. Daarbij wordt ook gekeken naar de inrichting, beheer en onderhoud van de sloten.

Dit project is afgerond, hier vindt u de Resultaten Bloeiende boerensloot 2023.

Waarom project Bloeiende boerensloot?
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil het waterbewustzijn van agrariërs die deelnemen aan blauwe diensten vergroten. Ook wil HHNK inzicht in de effecten van beheer en andere watermaatregelen op de waterkwaliteit en vegetatie in de sloot. Daarom is het project Bloeiende boerensloot gestart in 2022 waarin agrariërs de hoeveelheid waterplanten in hun eigen sloten beschrijven. Hier gaan we in 2023 mee verder. Hoe meer boeren er aan het onderzoek mee doen, hoe beter we zicht krijgen op de effecten van sloot- en slootkantbeheer op de begroeiing met waterplanten. Deelnemers  in 2022 zijn enthousiast over het project , omdat ze meer leren over slootbeheer van collega boeren en het ze meer inzicht geeft over de kwaliteit van hun eigen sloten.

Wat vragen wij van u?
Meedoen aan het project ‘Bloeiende boerensloot’ betekent dat u, één van uw huisgenoten of personeelslid in de periode tussen 1 juli en 31 augustus van minimaal 2 tot maximaal 8 van uw sloten éénmalig gegevens verzamelt. Per sloot wordt een traject van 100 meter uitgekozen, waar u onder meer de hoeveelheid waterplanten (en als u het leuk vindt ook de soorten) in het water noteert en onder andere ook de diepte en de breedte van de sloot en het doorzicht van het water gaat meten. Dit vraagt een tijdsbesteding van ongeveer een half uur per sloot van u. Als vergoeding krijgt u een startbedrag van € 90,- en per gemonitorde sloot komt daar €15,- bij op tot een maximum van 210 euro. In een workshop krijgt u instructies hoe en wat u moet onderzoeken. Na afloop nemen we contact met u op om uw ervaringen te horen.

Hoe ondersteunen wij u?
Als ondersteuning bieden wij u de volgende hulpmiddelen:

  • Webomgeving toegankelijk via emailadres. Smartphone is wel noodzakelijk.
  • Een heldere handleiding
  • Een speciale meethark
  • Instructiefilmpjes over het veldwerk in de praktijk
  • Startbijeenkomst met workshop

Tijdens de startbijeenkomst leggen we het gebruik van de webomgeving uit, maar lopen we ook alle vragen langs die hierin aan bod komen. Voor vragen tijdens het verzamelen van de gegevens staan we ook (telefonisch) klaar.

Wat krijgt u terug?
Het leuke van meedoen is dat u leert over het effect van het aangepaste beheer op sloten in het algemeen en speciaal op uw eigen sloten. Daarmee leert u (beter) te begrijpen hoe slootecosystemen werken. Ook krijgt u inzicht in de ecologische kwaliteit van sloten in een veel groter gebied en kunt u daar de kwaliteit van de sloten op uw eigen bedrijf mee vergelijken. Met de verkregen informatie hoopt HHNK de effectiviteit van agrarisch waterbeheer en daaraan gekoppelde beheerpakketten beter in beeld te krijgen. Hiermee kan het agrarisch waterbeheer worden geoptimaliseerd. Ook voor u als agrariër heeft dit voordelen: meer natuur in de sloten draagt bij aan het groene imago van boeren en levert u sloten op om trots op te zijn. Wij zouden het leuk vinden als u meedoet!

Mocht u tegen vragen aanlopen gedurende de uitvoering van uw veldwerk, dan is er ook een contactpersoon aanwezig om vragen te beantwoorden (Mirjam Vlugt van ANV Hollands Noorden).

Aanmelden
Wilt u meedoen aan het project ‘Bloeiende boerensloot’ in 2023 of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met: Mirjam Vlugt (06- 30210678) of mail naar info@anvhollandsnoorden.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hieronder vindt u instructiefilmpjes over Bloeiende boerensloot

 

 

 

Water

Meer Projecten