Beheertip Patrijzenhaag

Help de patrijzen met een patrijzenhaag. Overweeg je om komende winter extra heesters op of om het erf aan te planten? Overweeg dan een patrijzenhaag.

Een patrijzenhaag is een gemengde haag met streekeigen beplanting van soorten die breed uitlopen. Deze struiken groeien in parapluvorm, zodat ze veel beschutting geven aan de broedende patrijzen. Aan weerszijden van een patrijzenhaag ligt een ruige strook met kruiden en grassen. Plant de patrijzenhaag aan in die gebieden waar de patrijs al voorkomt en help daarmee de populatie uitbreiden.

Voor een check of dat in uw situatie zo is kunt u contact opnemen met Ellen Mul: emul@anvhollandsnoorden.nl, 06- 8004 0388.

Foto: Johan van der Vegt

Samenstelling patrijzenhaag

Wetensch. naam Ned. Naam %
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn                 30%
Rosa canina/rubiginosa Hondsroos/Egelantier             20%
Cornus sanguinea Rode Kornoelje                     15%
Mespilus germanica Mispel                                     5%
Acer campestre Veldesdoorn                           10%
Ligustrum vulgare Liguster                                    20% (niet bij paarden)

Aanplant en beheer

  • Plantverband: 1-rijig; 4 st./m1
  • Bij aanplant in de herfst is de slagingskans het grootst.
  • De eerste twee jaar na aanplant moet de gras/kruidenstrook langs de haag een aantal maal gefaseerd worden gemaaid zodat de jonge struiken niet verstikken. Het maaisel moet worden afgevoerd.
  • Vanaf het derde jaar wordt onder de haag over een breedte van minimaal 4 meter niet meer gemaaid zodat een ruige begroeiing kan ontstaan.
  • De haag mag aan elke zijde uitlopen tot een breedte van 2 tot 3 meter. De totale breedte komt daarmee op 4 tot 6 meter.
  • Vanaf het vierde jaar mag de haag, indien al nodig, cyclisch gesnoeid worden. In jaar vier de ene kant, in jaar vijf niets doen, in jaar zes de andere kant. Hierdoor is er altijd een zijde die voldoende dekking biedt en vruchten draagt. Snoeien tussen november en februari.
  • Het snoeien moet op minstens 20 centimeter vanaf de stam gebeuren.
  • Na inplant duurt het tussen de vier tot zes jaar voordat een hoogte van 2 meter bereikt wordt. Als de haag meer dan 2 meter hoog is, dan terugzetten tot een hoogte van 1 á 1,5 meter.

Download beheertip patrijzenhaag (pdf, 310KB)

Bovenstaande beheertips zijn overgenomen en na te lezen in: Alebeek, F. PARTRIDGE: Een leidraad voor herstel van boerenlandnatuur.  (https://www.vogelbescherming.nl/docs/aed313c6-b5d3-447c-b1b8-324127bb68a5.pdf?_ga=2.152936889.1288330571.1643729845-1229622148.1632839235)

Foto: Johan van der Vegt