Beheertips kruidenrijk grasland

Hoe dun moet je zaaien, hoe vaak en wanneer? Kuil je in of maak je er balen van? Wat doe je wanneer er na een jaar ‘ongewenste’ kruiden opkomen, zoals melde en perzikkruid?

Kruidenrijk graszaad inzaaien

Het zaad, dat in de pilot kruidenrijk grasland gebruikt is, is het mengsel B145 of B141 van Biodivers. Een mengsel met inheemse kruiden en grassen met als doel structuurrijk gras voor het vee en insecten voor de weidevogels. De zaaihoeveelheid is 15 tot 20 kg/ha, een veel geringere hoeveelheid dan gangbaar in de veehouderij, maar hierdoor kunnen kruiden de concurrentie aan met de grassen en ontstaat er een meer “open” grasland.

Hieronder advies ten aanzien van het inzaaien:

 • Ph op orde > 4,8;  zo niet bekalken
 • Oude graszode doodspuiten of onderploegen (niet frezen, want de oude grasmat gaat dan alsnog concurreren)
 • Zorg voor rul zaaibed: meerdere malen eggen
 • Eventueel een vals zaaibed om eenjarige onkruiden tegen te gaan, en dan na een paar weken pas inzaaien
 • Een pneumatisch zaaimachine met rol heeft de voorkeur
 • Let op dat het mengsel gauw ontmengt en dat er daarom in de bak met zaad tussentijds geroerd wordt
 • Na opkomst van eenjarige akkeronkruiden: dan bloten voor de winter! Niet te kort! De gewenste kruiden kunnen dan door voldoende licht en ruimte beter ontkiemen.

De samenstelling van het Biodivers mengsel B145:

B145 Kuikenlandmengsel:stengelgrassen en kleine hooiland of weilandkruiden. Het betreft een mengsel van 75% grassen + 25% bloemen

Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gewone hoornbloem, Kamgras, Kleine klaver, Moerasrolklaver, Pinksterbloem, Reukgras, Roodzwenkgras, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldgerst, Veldlathyrus, Veldzuring en Vogelwikke

Benodigde hoeveelheid: 15 tot 20 kg/ha

 

Advies beheer kruidenrijkgrasland

kruidenrijkgrasland
Er is kruidenrijk graszaad ingezaaid voor de weidevogels en heeft voor het veevoeder waarde vanwege de spoorelementen en aanwezige mineralen

Bemesting

 • Als de bodem voedselrijk is, wordt er geadviseerd om zeker het eerst jaar niet te bemesten. Dit speelt zeker bij de veen- en kleigronden!
 • Vaste mest; met maximaal 15 ton per hectare. Aanbrengen na de eerste snee in verband met de trage hergroei in de zomer. De mest stimuleert de kwaliteit van het ruwvoer en de kruidengroei. Ook is het bevordelijk voor het bodemleven en het insectenleven. Het gaat om zo’n 60- 90 kg N.
 • Geen drijfmest: is een eis van het beheerpakket. Drijfmest zorgt voor hoge productie gras, en kruiden krijgen geen kans.
 • Geen kunstmest; is een eis van het beheerpakket; werkt namelijk verzurend!
 • De zuurgraad van de grond in de gaten houden, omdat de PH boven de 4,8 dient te zijn! Zonodig kalk toevoegen; op veengronden wordt een langzaam werkende kalkstof op basis van magnesiumcarbonaat geadviseerd, dan oxideert het veen minder. Optimaal is pH tussen 4,8 en 5,5.

Onkruiden !!

Mogelijk komen de gewenste kruiden niet op, maar zijn eenjarige kruiden of brandnetel op sommige plekken of over het hele perceel aan de overhand.

 • Indien medio mei een te zwaar gewas staat, of teveel ongewenste soorten, dan vermindert dit de groei van de overige kruiden en dient het gebloot te worden, waarbij de maaihoogte minstens 6 tot 8 cm is. Aangezien dit niet binnen de pakketeisen ligt, is overleg dit met de ANV nodig.

Oogsten en /of beweiden

 • Geen beweiding de eerste twee maanden na inzaaien.
 • 2 keer per jaar maaien, met eventueel voorweiden in het vroege voorjaar; nabeweiding kan ook in plaats van herfst maaien. Ook beweiden na de eerste snee is mogelijk, zodat later bloeiende kruiden tot ontwikkeling komen en dan in de herfst de laatste snee.
 • De maaidatum is in de meeste gevallen 15 juni. Laat het gewas nog een aantal dagen op het land liggen, zodat de zaden van de onkruiden ertussen uit kunnen vallen.
 • Zorg dat ds-gehalte lager dan 40 of hoger dan 70 is. Tussen ds gehalte 40 en 70 ontstaan smaakproblemen vanwege foute schimmels, bacteriën en gisten.
 • Pers het in balen of maak er hooi van. In de kuil is mogelijk, maar let op dat het moeilijk vast te rijden is, als het erg droog is.

 

Download beheertip Advies inzaaien en beheer kruidenrijkgraszaad (pdf, 385KB)

Op de site van Boerennatuur is heel veel informatie gebundeld over kruidenrijk grasland.  Kijk daar eens : Kruidenrijk grasland | BoerenNatuur