Tips voor het weidevogelbeheer

Algemeen

Om het broedseizoen van de weidevogels goed te laten verlopen, samen met de activiteiten op uw bedrijf zijn er hieronder tips opgeschreven:

 • Neem (bamboe)stokken mee in de trekker, zodra u het land op gaat. De vogels zien de trekker niet als een vijand.
 • Bij plots opkomende vogels extra voorzichtig zijn en een stok in de buurt neerzetten.
 • Heeft u GPS in de trekker, gebruik deze om de coördinaten van het nest vast te leggen en deel deze coördinaten met vrijwilliger of loonwerker.

Bij maaien

 • Maai uw percelen in twee blokken. Het ene blok zonder nesten: vroeg. De nesten in de overige percelen hebben dan langer de tijd om ongestoord uit te komen. Dit blok maait u later. Voor de nesten ontvangt u een vergoeding, eventueel wordt er kuikenveld afgesproken met de veldmedewerker.
 • Begin vanuit het midden te maaien, zodat jonge vogels weg kunnen vluchten naar de randen of taluds. Laat de taluds de eerste snee staan. Ook voor broedende eenden, insecten en vlinders zijn deze randen waardevol.
 • Moet u om het nest heen maaien, laat dan zeker minimaal 50 m2 gras staan. Zo’n drie meter rond het nest.
 • Blijft er één of meerdere grutto’s om je heen vliegen, dan hebben ze jongen. Om de jongen te sparen is het beste om het gras langer te laten staan. Hiervoor kunt u met de veldmedewerker bellen indien dit nog niet bekend is.
 • Na het schudden het gras weghalen wat op de eieren is gekomen, anders stoppen de vogels met broeden.

Bij beweiden

 • Nestbeschermers al een paar dagen van te voren zetten, zodat de vogel eraan gewend is.
 • Ook kunnen de beschermers eerst op afstand geplaatst worden van de nesten.
 • De nestbeschermers zijn te verkrijgen bij de vrijwillige weidevogelverenigingen. Voor adressen zie elders op de website.

Bij bemesten

 • Begin met het bemesten vlak langs het nest, dan hoeft u minder uit te wijken.
 • Let op: geen mest op de eieren, want dan stoppen de vogels welllicht met broeden!
 • En bij het bemesten met een sleepslang, denkt u dan ook aan nestbeschermers over de nesten. Mogelijk kunnen de vrijwilligers hierbij helpen!

Download tips weidevogelbeheer (pdf, 495KB)

Meert beheertips voor weidevogels zijn te vinden op https://weidewinst.nl/