Bijeenkomst met gedeputeerde Ilse Zaal

Bijeenkomst georganiseerd door BIO-NH en ANV Hollands Noorden met gedeputeerde Ilse Zaal.

Op maandag 18 juli was een bijeenkomst georganiseerd door BIO-NH en ANV Hollands Noorden.

Bij dit overleg was gedeputeerde Ilse Zaal van Provincie Noord-Holland aanwezig samen met een aantal collega’s. Ook waren er biologische telers en omschakelaars en deelnemers van ons project “Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen” aanwezig. We hebben open met elkaar gediscussieerd over de knelpunten in het proces van omschakeling naar biologisch. Ook is het project “Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen” in de akkerrand toegelicht. Dit jaar is het hoofdthema weerbaar telen met minder chemie en wordt gekeken naar het hele teeltsysteem. Er is besproken dat de boer het niet alleen met kruidenrijke akkerranden redt voor het aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders maar dat je naar diversiteit in het totale bouwplan moet kijken. De bijeenkomst was bij Ane van Straten, die heeft laten zien hoe agrarisch natuurbeheer er in de praktijk uit ziet. Het was een leerzame, warme ochtend met veel nieuwe ideeën en groeimogelijkheden.