De bedoeling van het GLB (Presentatie RVO en provincie Noord-Holland)

Donderdag 23 juni is door provincie Noord-Holland en RVO een bijeenkomst over het nieuwe GLB georganiseerd.

De presentatie die tijdens deze avond is gehouden kunt u hier  inzien.

Zie ook onze pagina:  ANLb in GLB vanaf 2023