Fa. Ruijter vogelvriendelijke agrarier 2020

Firma Ruijter

De familie Ruijter heeft een groot modern melkveebedrijf in het Noord Oostelijke deel op Wieringen  Waaruit verschillende gezinnen hun broodwinning halen. Ze hebben 200 stuks melkvee en 130 stuks jongvee. Verreweg het grootste deel van hun bedrijf doet mee aan weidevogelbeheer.