Nanco Lont vogelvriendelijkste agrariër 2021

Nanco Lont uit Wieringerwerf is dit jaar door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden uitgeroepen tot de “vogelvriendelijkste agrariër 2021.

 

Hij is één van onze deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer. Als vereniging staan we onder andere voor het beschikbaar stellen van fourageer- en rustplekken voor akkervogels.

Nanco is naast vogelvriendelijk ook een natuurinclusieve akkerbouwer. Hij heeft hier de afgelopen jaren flinke stappen in gemaakt. Hij nam enthousiast deel aan de pilot Gemeenschappelijk Landbouw Beleid akkerbelt en doet mee aan tal van andere proeven op zijn bedrijf om meer natuurinclusief te kunnen boeren. Zo heeft hij bloemrijke akkerranden aangelegd, waarin natuurlijke plaagbestrijders als lieveheersbeestje en sluipwesp kunnen wonen. Deze natuurlijke plaagbestrijders doen zich tegoed aan slakken, luizen en trips, die hij zo min mogelijk in zijn gewassen wil hebben. Ook probeert hij verschillende groenbemesters uit om de kwaliteit van de bodem te verhogen.

Wat betreft vogels heeft hij ieder jaar kerkuilen op zijn bedrijf die veel muizen vangen. Vorig jaar zat een torenvalk te broeden onder zijn kapschuur. Tijdens de droge zomer van afgelopen jaren zorgde hij voor plasjes op zijn land zodat de zwaluwen toch hun nesten kunnen bouwen.

In de wintervoedselakker op Wieringen, een beheerpakket van de agrarische natuurvereniging, zijn patrijzen aangetroffen. Hij heeft nu een patrijzenhaag en een keverbank aangeplant op zijn erf en hij hoopt hiermee, dat de patrijzen ook zijn land weer weten te vinden. De keverbank is een strook grond, waarin grassen en kruiden zorgen voor extra nuttige insecten en vogels en andere fauna, die plaaginsecten kunnen bestrijden.

De laatste jaren ziet Nanco meer leven op en in zijn land. Om nog meer van zijn bodem te weten en te begrijpen doet hij met een pilot duurzaam bodembeheer mee van de agrarische natuurvereniging.

Want een gezonde bodem geeft een goed gewas en meer biodiversiteit aan vogels, fauna en nuttige insecten.

Voor ons als vereniging is Nanco Lont daarom de “vogelvriendelijkste agrariër 2021”

Uit de Schager Courant