Startavonden weidevogelseizoen 2024

We staan nu aan het begin van het weidevogelseizoen 2024. Veel enthousiaste vrijwilligers komen bij elkaar op de startavonden van de weidevogelverenigingen in ons gebied om het seizoen af te trappen.

De eerste startavond is alweer achter de rug, bij IVN- West-Friesland. Op maandag 4 maart was hier de startbijeenkomst. De plannen voor komend seizoen werden besproken vrijwilligers ontvingen bamboe stokken voor het markeren en manden voor het beschermen en verplaatsen van nesten. Er vond ook een wisseling van het bestuur plaats. Na 12 jaar bestuurswerk hebben Geert Pietersen en Peter Tjeertes ze hun werk overgedragen aan twee nieuwe bestuursleden: Meindert Vriend en Tjeerd Dudink.

 

De andere startbijeenkomsten van weidevogelverenigingen in ons werkgebied vinden ook plaats in maart:

Noorderkoggen – 14 maart

Obdam/Hensbroek – 18 maart

Schagen/Tringa – 19 maart

Rotgangs – 21 maart

De vrijwilligers hebben er weer zin in om nesten te beschermen en weidevogels te ondersteunen. We zijn erg blij met hun inzet. En ook onze deelnemende boeren hebben veel profijt van de inzet van de vrijwilligers.