Wisseling van de wacht, nieuwe voorzitter

Dinsdagavond namen we afscheid van Klaas Wim Jonker als voorzitter.
Klaas Wim heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de vereniging.
Onder zijn 12-jarig voorzitterschap is er veel gebeurd; de vereniging is fors gegroeid in zowel gebied als in omvang. Er zijn veel projecten gestart waar Klaas Wim als voorzitter mede vorm aan heeft gegeven. We kennen hem als betrokken, heel gedreven en zeer actief.

Gelukkig blijft hij als vrijwilliger verbonden aan de club en zal hij zich samen met oud bestuurslid Jan Dirk Rooker gaan bezighouden met de plasdraspompen.

Als nieuwe voorzitter is Jaap Visser aangetreden. Ook Jaap is al jaren bij de vereniging betrokken als actief lid met percelen met uitgesteld maaien en kruidenrijk grasland, maar zeker ook als bestuurder. Jaap was de laatste jaren actief als vice voorzitter, daarnaast is Ane van Straten toegetreden tot het bestuur. Ook Ane is deelnemer van de vereniging. De vele bloemrijke akkerranden, vogelgraan, wintervoedselakkers van Ane dragen zeker bij tot een grotere biodiversiteit.

We wensen Jaap en Ane veel succes bij hun bestuurswerkzaamheden.

Klaas Wim ontvangt het erelidmaatschap
Als blijk van waardering heeft Klaas Wim, als eerste bestuurder van de ANV HN, het erelidmaatschap ontvangen.