Voor agrariërs (gratis) cursus natuurinclusief ondernemen

Cursus natuurinclusief ondernemen via de SABE-regeling Voor agrarische ondernemers die willen kennismaken met de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen wordt de cursus Natuurinclusief ondernemen georganiseerd. Een cursus waarin er praktisch aan de slag wordt gegaan met de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur: wat zijn mogelijke maatregelen die je kunt nemen, welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er […]

Artikel over project Meer Kennis, Minder gewasbeschermingsmiddelen in brochure Lessen voor Successen

In de brochure Lessen voor successen 2022 worden verschillende hoogtepunten en geleerde lessen uit projecten gedeeld. Hierin wordt ook een project van ANV Hollands Noorden beschreven; Meer kennis, Minder gewasbeschermingsmiddelen. Dit project heeft als doel om het beheer van akkerranden te professionaliseren, betrokkenheid te vergroten voor de inzet voor akkerranden en verder verbeteren van waterkwaliteit […]