Veldbijeenkomst Ontwikkelen Kruidenrijk Grasland op 19 mei

Aankomende vrijdag wordt een een veldbijeenkomst georganiseerd door Collectief Veluwe en BoerenNatuur over de ontwikkeling van kruidenrijk grasland voor diversiteit in je graslandbeheer, zowel ten behoeve van je agrarische bedrijfsvoering als voor weidevogels. Zij gaan we met elkaar in discussie over de volgende vragen: Wat zijn de aandachtspunten om meer kruiden in je graslandpercelen te […]

Webinar kruidenrijk grasland 29 maart

“Hoe krijg je profijt van duurzaamheid? Dat kan met het inpassen van kruidenrijk grasland. Daarmee zet je concrete stappen in verduurzaming. Kruidenrijk grasland is goed in te passen in je bedrijfsvoering en zorgt voor een betere bodemkwaliteit” aldus Boer en Business in Balans. Deze webinar is geschikt voor ondernemers die voor het eerst kruidenrijk grasland […]

Videoserie van Collectief Súdwestkust

Deze korte video’s van Collectief Súdwestkust zijn een aanrader om nu aan het begin van het weidevogelseizoen uw kennis over weidevogelbeheer weer op te frissen, of om het te delen met anderen.

Voor agrariërs (gratis) cursus natuurinclusief ondernemen

Cursus natuurinclusief ondernemen via de SABE-regeling Voor agrarische ondernemers die willen kennismaken met de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen wordt de cursus Natuurinclusief ondernemen georganiseerd. Een cursus waarin er praktisch aan de slag wordt gegaan met de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur: wat zijn mogelijke maatregelen die je kunt nemen, welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er […]

Artikel over project Meer Kennis, Minder gewasbeschermingsmiddelen in brochure Lessen voor Successen

In de brochure Lessen voor successen 2022 worden verschillende hoogtepunten en geleerde lessen uit projecten gedeeld. Hierin wordt ook een project van ANV Hollands Noorden beschreven; Meer kennis, Minder gewasbeschermingsmiddelen. Dit project heeft als doel om het beheer van akkerranden te professionaliseren, betrokkenheid te vergroten voor de inzet voor akkerranden en verder verbeteren van waterkwaliteit […]