Bollenboeren gezocht voor samenwerking biodiversiteit

Afgelopen vrijdag hebben we tijdens de stakeholdersdag voor de bollenteelt bij Vertify vertelt over de kansen die wij als Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden zien om aan de slag te gaan met het versterken van de biodiversiteit in de bollenteelt. Dit kan o.a. met de subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Boeren die met ons meedoen ontvangen een compensatievergoeding voor het inzaaien van bijvoorbeeld kruidenrijke akkerranden of wintervoedselakkers. Op dit moment zijn er van de ruim 200 deelnemers die met ons meedoen 5 % bollenteler. Dit aantal willen we graag verhogen.

Bollentelers zijn steeds meer bezig zijn met een gezonde bodem. Gezonde bodem levert meer wormen en insecten op wat weer als voer dient voor vogels. Hier zien we kansen voor typische bollenvogels als de gele kwikstaart, veldleeuwerik en patrijs. Ook weten we dat er komende jaren extra geld wordt vrijgemaakt voor Agrarisch natuurbeheer en kunnen we uitbreiden in beheer. Ben je teler en geïnteresseerd in agrarisch natuurbeheer neem dan contact met ons op: info@anvhollandsnoorden.nl. Ken je een bollenteler die misschien geïnteresseerd hierin is? Deel dit bericht vooral!