Project kringlooplandbouw

Dit project richt zich op de samenwerking tussen de bollenteelt, de akkerbouw en de veehouderij, waarbij de teelt van veldboon als alternatief voedergewas (voor grasland) in ruil voor bollen- of aardappelland centraal staat.

Bloeiende boerensloot 2022

Beschrijf zelf de bedekking van waterplanten in uw sloot, dan weet u hoe uw sloten erbij staan.
Dit alles kan binnen het project ‘Bloeiende boerensloot’.

Educatie

ANV Hollands Noorden biedt actieve lessen voor de basisscholen in de Kop van Noord-Holland en het MBO en HBO onderwijs.

Greppels vernatten

Vanaf 2017 zijn door de ANV HN greppels voorzien van pompjes, die op zonnepanelen werken.

Beheer van de Koopmanspolder

In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert ANV Hollands Noorden tot 1 januari 2023 het natuurgebied de Koopmanspolder.

Bloeiend Erf

In het open agrarische landschap van Noord-Holland is het erf een belangrijke rust en schuilplek voor veel soorten.