Masterclass Strokenteelt 14 september

Het werkt: om de paar meter een ander gewas

Biodiverser  diverser telen, hoe pak je dat aan en wat levert het je op?

ERF en Hemus werken aan het zesde seizoen op een strokenteeltperceel van 42 ha. in Flevoland. Leerpunten zijn verwerkt in de opzet van een 2e perceel dat in 2020 is gestart. Met Wageningen University & Research (WUR) loopt continu onderzoek gericht op de juiste strokenbreedtes en gewascombinaties waarbij landbouw en natuur optimaal samenwerken. In deze masterclass krijg je inzicht in de resultaten en inspireren we je hoe je strokenteelt kunt integreren in een efficiënte bedrijfsvoering. Bij gelijkblijvende arbeid, met bestaande mechanisatie en een stabielere opbrengst met een hoge biodiversiteit. Uiteraard komen ook knelpunten aan de orde.

 Locatie: werklocatie ERF en Hemus in zuidelijk Flevoland & strokenteeltperceel Trekweg

 Het PROGRAMMA op 14 september 2022 van 13.00 tot 17.00 uur:

  •  12.30 inloop met koffie en thee
  •  13.00 uur welkom door Ingrid Veeman en eerste korte kennismaking met strokenteelt bij ERF en Hemus door Rosemarie Slobbe.
  •  Onderzoeker Dirk van Apeldoorn (WUR) laat zien hoe strokenteelt in de praktijk werkt en welke voordelen het oplevert, geeft inzicht in opgedane kennis op verschillende onderzoekslocaties en bespreekt oplossingen over aandachtspunten als bemesting, mechanisatie, beregening en tijdsbesteding.
  •  Vertrek naar nieuwste strokenteeltperceel aan de Trekweg in Almere.
  •  Rondleiding en delen ervaringen met Rosemarie Slobbe en Dirk van Apeldoorn.
  •  Ca. 17.00 uur afsluiting met een drankje op het veld.

De kosten voor de masterclass zijn € 50,- + BTW per deelnemer, de masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door de SABE regeling van het ministerie van LNV. U ontvangt een factuur van Land&Co. Contact: Ingrid Veeman ingrid@biologischnetwerk.nl