Vogelvriendelijke agrariër 2022: Barend en Wilma Koster

Barend en Wilma Koster uit Medemblik zijn dit jaar door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden uitgeroepen tot de “Vogelvriendelijke agrariër 2022”. Zij zijn deelnemers van de agrarische natuurvereniging. De agrarische natuurvereniging zorgt er onder andere voor dat deelnemers hun percelen tegen een vergoeding geschikt maken voor weidevogels: ze vinden er voedsel en nestmogelijkheden

 

Familie Koster heeft een modern melkveebedrijf waar ze 230 koeien melken en 120 stuks jongvee houden. Ze treffen meerdere maatregelen om op hun areaal een gunstige plek voor weidevogels te maken, door middel van beheerpakketten van de agrarische natuurvereniging. Deze pakketten bevorderen het voedsel en de broed- en opgroeimogelijkheden voor weidevogels. Barend en Wilma zijn hier zeer enthousiast mee bezig. Zij vinden het leuk dat er jonge vogels uitkomen en ook daadwerkelijk vliegvlug worden. Daarnaast genieten ze van het feit dat ook mensen langs de kant van de weg met telescopen en fotoapparatuur naar hun weidevogels kijken.

 

Barend en Wilma vinden het totaalplaatje van de hele boerderij belangrijk. Daarom treffen ze veel verschillende maatregelen. Zo proberen ze een robuuste bodem te creëren door bijvoorbeeld ruige mest te gebruiken, en minder kunstmest. Dit is goed voor het bodemleven, en meer bodemleven betekent ook meer voedsel voor weidevogels.  Daarnaast zijn ze actief bezig met legselbeheer. Dat betekent dat op hun percelen naar nesten wordt gezocht. Als er nesten gevonden zijn in hun grasland, worden deze beschermd tijdens het maaien. Ook hebben ze kruidenrijk grasland ingezaaid. De kruiden in het gras vormen een aantrekkelijke voedselbron voor insecten en weidevogels. Daarnaast hebben ze een deel van hun grasland onder water staan, we noemen dat plas-dras, waardoor bijvoorbeeld wormen naar boven komen en beschikbaar zijn als voedsel voor weidevogels.

 

En hun inspanning loont: er zijn zeer veel soorten weidevogels die hun percelen weten te vinden, en erop gebroed hebben, waaronder de grutto, kieviet, scholekster en de kluut. Ook andere vogels zijn er gespot: patrijs, gele kwikstaart, bergeend, slobeend, kuifeend, tafeleend, krakeend, zomertaling. Een prachtig resultaat!

 

Voor ons als vereniging zijn Barend en Wilma Koster daarom de “vogelvriendelijke agrariër 2022” en werd op 25 oktober hun prijs uitgereikt. Voor een impressie van hun bedrijf, kunt u kijken op ons Youtube kanaal: ANV Hollands Noorden. Vogelvriendelijke agrariër 2022 – YouTube (youtube-nocookie.com)