Patrijs

Het gaat goed met de patrijs op Wieringen. Ook in andere delen van ons werkgebied worden regelmatig patrijzen waargenomen. In Nederland is de patrijs in aantal sinds de jaren 70 met ruim 95% afgenomen. Daarom is het belangrijk om zuinig te zijn op de plekken waar hij nog voorkomt, zoals op Wieringen. Hier is het landschap nog relatief kleinschalig en afwisselend. Dit is gunstig voor de patrijs.

Een goed leefgebied voor de patrijs bestaat namelijk uit landbouwgebied met verschillende gewassen, kruidenrijke bermen en akkerranden, struweelhagen en overhoekjes. In de ruige akkerranden en in vegetatie onder struweelhagen maken patrijzen hun nesten. En in de kruidenrijke randen foerageren juveniele patrijzen op insecten. De aanwezigheid van voldoende insecten is voor kuikens essentieel. Kruidenrijke randen dragen hieraan bij. Voor overleving van patrijzen is voldoende wintervoedsel van groot belang. Wintervoedselakkers en graanstoppels zijn de beheerpakketten die hierin voorzien.

Patrijzenhaag

Overweeg je extra heesters op of om het erf aan te planten? Overweeg dan een patrijzenhaag. Een patrijzenhaag is een gemengde haag met streekeigen beplanting van soorten die breed uitlopen. Deze struiken groeien in parapluvorm, zodat ze veel beschutting geven aan de broedende patrijzen. Plant de patrijzenhaag aan in die gebieden waar de patrijs al voorkomt en help daarmee de populatie uitbreiden.

Het assortiment en het beheeradvies kun je nalezen bij de beheertips patrijs. 

Meer info

Factsheet patrijs – Vogelbescherming Nederland (pdf, 3.8MB)

Factsheet Partridge – Vogelbescherming Nederland (pdf, 6.2MB)

PATRIJZEN BESCHERMING, Een leidraad voor herstel van boerenlandnatuur – Vogelbescherming Nederland (pdf, 45MB)

Patrijs -
Foto: Johan van der Vegt