Aan de slag voor een bloeiend erf in Hollands Kroon

Bij het handboek hoort ook een Erfscan. Met de Erfscan ontdekken we waar op het erf kansen liggen en hoe we ze kunnen benutten. Deze scan voert een boer uit samen met een veldmedewerker van de ANV. Hollands Kroon stelt geld beschikbaar voor het uitvoeren van Erfscans in haar gemeente. Ook vergoeden we 50% van […]

Bijeenkomst met gedeputeerde Ilse Zaal

Op maandag 18 juli was een bijeenkomst georganiseerd door BIO-NH en ANV Hollands Noorden. Bij dit overleg was gedeputeerde Ilse Zaal van Provincie Noord-Holland aanwezig samen met een aantal collega’s. Ook waren er biologische telers en omschakelaars en deelnemers van ons project “Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen” aanwezig. We hebben open met elkaar gediscussieerd over de […]

Handboek Bloeiend Erf beschikbaar

Erven zijn belangrijke ecologische stapstenen voor plant- en diersoorten van het boerenland. Een boerenlandvogel zoals de kneu of de ringmus foerageert in de akkers, maar zoekt beschutting in de meidoorn op het erf. Ook maken diverse vogels hun nesten in struwelen, schuren en in boomholtes van oude bomen op het erf. En niet alleen vogels […]

Nieuwe openstelling Landbouwportaal vanaf 7 juni 2022

Het waterschap wil dit blijven faciliteren en stimuleren. Een nieuwe subsidieverordening voor bovenwettelijke maatregelen op agrarische bedrijven, ten gunste van de bodem- en waterkwaliteit, kan deze beweging een extra zetje in de goede richting geven. Coachbezoeken kunnen worden aangevraagd via www.landbouwportaalnoordholland.nl. Subsidieaanvragen voor bovenwettelijke maatregelen zijn weer mogelijk vanaf 7 juni 2022.   In beweging […]