Factsheet De Bodem Leeft

Als onderdeel van het project Méér Kennis, Minder Gewasbeschermingsmiddelen heeft ANV Hollands Noorden een factsheet opgesteld over de invloed van gewasbescherming op het bodemleven.

Lees hem hier: