Project kringlooplandbouw

Dit project richt zich op de samenwerking tussen de bollenteelt, de akkerbouw en de veehouderij, waarbij de teelt van veldboon als alternatief voedergewas (voor grasland) in ruil voor bollen- of aardappelland centraal staat.

Landbouwportaal

We kunnen steeds vaker extreem weer verwachten: piekbuien die zorgen voor wateroverlast en lange perioden van droogte.