Educatie

ANV Hollands Noorden biedt actieve lessen voor de basisscholen in de Kop van Noord-Holland en het MBO en HBO onderwijs.

GLB pilot: akkerbelten

De GLB-pilot Akkerbelt richtte zich op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2021.