GLB-pilot: Boeren ondersteunen naar kringlooplandbouw

Als gezamenlijke agrarisch natuurorganisaties willen we graag ons ICT-systeem beter inrichten voor de kringlooplandbouw. Daarom worden tussen 2021-2023 SCAN-ICT en mijnboerennatuur.nl verbeterd. Deze GLB-pilot van ANV Hollands Noorden, ANB West-Brabant en BoerenNatuur heet “Boeren ondersteunen met KPI’s voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw”. In het kort noemen we hem: de KPI-ICT pilot.

Belonen met KPI’s

We zien dat steeds meer overheden en marktpartijen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) willen gaan gebruiken voor het belonen van boeren. Een KPI is een cijfer dat uitdrukt hoe goed een boer presteert op een bepaald onderdeel van de bedrijfsvoering. Sinds enkele jaren zetten de collectieven zich in voor het genereren van KPI’s op het gebied van natuur en landschap voor boeren.

ICT verbeteren

Het collectief registreert wat een boer doet voor natuur en landschapsbeheer, ook als hij/zij buiten ANLb-gebied ligt. Dit doet het collectief met zogenaamde BBM-pakketten (BBM staat voor beheer biodiversiteitsmonitor). Aan de hand van de BBM-pakketten wordt een KPI berekend. Dit is nu nog niet geautomatiseerd. Hoe dat het beste te doen willen we in dit project uitzoeken.

Gebruiksvriendelijk voor de boer

Ook kunnen de boeren op mijnboerennatuur.nl hun eigen beheer inzien. We willen graag dat mijnboerennatuur.nl boeren ook inzicht geeft in hun KPI’s voor de biodiversiteit. Hoe we dit het meest gebruiksvriendelijk kunnen maken, bekijken we met twee groepjes boeren in West-Brabant en de kop van Noord-Holland.

Meer Projecten