Handboek Bloeiend Erf beschikbaar

Erven zijn belangrijke ecologische stapstenen voor plant- en diersoorten van het boerenland. Een boerenlandvogel zoals de kneu of de ringmus foerageert in de akkers, maar zoekt beschutting in de meidoorn op het erf. Ook maken diverse vogels hun nesten in struwelen, schuren en in boomholtes van oude bomen op het erf. En niet alleen vogels […]