Evaluatieavond MKMG en Bodem als Basis.

We hebben samen met de deelnemende boeren de projecten geëvalueerd en plannen gemaakt voor het project MKMG voor volgend jaar. We gaan weer door met onder anderen de plantsapmetingen in het kader van weerbaar telen met minder chemie. René Jochems en Johan Voragen van Groeibalans waren erbij om een toelichting te geven. Het was een […]

Artikel over project Meer Kennis, Minder gewasbeschermingsmiddelen in brochure Lessen voor Successen

In de brochure Lessen voor successen 2022 worden verschillende hoogtepunten en geleerde lessen uit projecten gedeeld. Hierin wordt ook een project van ANV Hollands Noorden beschreven; Meer kennis, Minder gewasbeschermingsmiddelen. Dit project heeft als doel om het beheer van akkerranden te professionaliseren, betrokkenheid te vergroten voor de inzet voor akkerranden en verder verbeteren van waterkwaliteit […]

Drie zomer-seizoenstips voor een gezonde bodem

Elk seizoen brengt voor boeren weer andere uitdagingen met zich mee. Om deze samen met u het hoofd te bieden, kijkt bodemcoach Dick Jan Koster graag mee bij u ín het land. Zodat u niet alleen in dit seizoen, maar ook in de toekomst succesvol en duurzaam kunt blijven ondernemen. Koster deelt graag drie zomer-seizoenstips voor een gezonde bodem.

Handboek Bloeiend Erf beschikbaar

Erven zijn belangrijke ecologische stapstenen voor plant- en diersoorten van het boerenland. Een boerenlandvogel zoals de kneu of de ringmus foerageert in de akkers, maar zoekt beschutting in de meidoorn op het erf. Ook maken diverse vogels hun nesten in struwelen, schuren en in boomholtes van oude bomen op het erf. En niet alleen vogels […]