Bodem als basis

De bodem is de basis: zonder gezonde bodem geen gezond gewas, geen biodiversiteit.