Project kringlooplandbouw

Dit project richt zich op de samenwerking tussen de bollenteelt, de akkerbouw en de veehouderij, waarbij de teelt van veldboon als alternatief voedergewas (voor grasland) in ruil voor bollen- of aardappelland centraal staat.

Bodem als basis

De bodem is de basis: zonder gezonde bodem geen gezond gewas, geen biodiversiteit.