Beheer van de Koopmanspolder

In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert ANV Hollands Noorden tot 1 januari 2023 het natuurgebied de Koopmanspolder.

GLB pilot: akkerbelten

De GLB-pilot Akkerbelt richtte zich op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2021.

Meer vlinders in vogelakkers

Het effect van vogelakkers op akkervogels hebben we steeds beter in beeld. Maar profiteren vlinders en andere insecten ook van akkernatuur?