GLB pilot: akkerbelten

De GLB-pilot Akkerbelt richtte zich op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2021.

Meer vlinders in vogelakkers

Het effect van vogelakkers op akkervogels hebben we steeds beter in beeld. Maar profiteren vlinders en andere insecten ook van akkernatuur?