Beheer van de Koopmanspolder

In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert ANV Hollands Noorden tot 1 januari 2023 het natuurgebied de Koopmanspolder.

Meer vlinders in vogelakkers

Het effect van vogelakkers op akkervogels hebben we steeds beter in beeld. Maar profiteren vlinders en andere insecten ook van akkernatuur?

Bloeiend Erf

In het open agrarische landschap van Noord-Holland is het erf een belangrijke rust en schuilplek voor veel soorten.