Erfscans

Met dit project willen wij samen met gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen advies geven over hoe je het beste de kansen op je erf kan benutten doormiddel van een erfscan.

Biodiversiteit op gebiedsniveau

Dit project wilt ontdekken welke kansen er liggen voor biodiversiteit in het agrarisch gebied met weinig ANLb en hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

De boeren van de studiegroep van het project ‘Méér kennis, minder gewasbeschermings-middelen’ verdiepen zich samen in het robuuster maken van gewassen en teeltsystemen en in natuurlijke plaagbestrijding.

Beheer van de Koopmanspolder

In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert ANV Hollands Noorden tot 1 januari 2023 het natuurgebied de Koopmanspolder.

Meer vlinders in vogelakkers

Het effect van vogelakkers op akkervogels hebben we steeds beter in beeld. Maar profiteren vlinders en andere insecten ook van akkernatuur?

Bloeiend Erf

In het open agrarische landschap van Noord-Holland is het erf een belangrijke rust en schuilplek voor veel soorten.